aviabiletebi

აზერბაიჯანი

“რეალობა ისაა, რომ ივერისა და ნატალიას პროცესმა აზერბაიჯანთან სასაზღვრო დავების გადაწყვეტის საკითხს დაგვაშორა”- სერგი კაპანაძე