112

“გთხოვთ, გამოიჩინოთ მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და 112-ზე არამიზნობრივად არ დარეკოთ”, – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი