ტესტი

როგორ და სად უნდა ჩაიტარონ მოქალაქეებმა ანტიგენზე დამყარებული სწრაფ ტესტი – იმნაძის განმარტება