საპატრიარქო

გადაიხედოს ლიცენზირების საკითხი — რა ხდება ნინოწმინდის პანსიონში