პროფკავშირები

პროფკავშირები: სასამართლომ გააუქმა ექიმის უკანონოდ გათავისუფლების ბრძანება, „ევექსის ჰოსპიტლებს“ კი დააკისრა სოლიდური კომპენსაციის გადახდა

„არაფორმალურად დასაქმებულებს მიეცეთ კომპენსაციის მიღების საშუალება“ – ირაკლი პეტრიაშვილი პრემიერს 

ირაკლი პეტრიაშვილი – შრომის ახალი კოდექსი ჩრდილოვან ეკონომიკას კი არ გაზრდის, დასაქმებას გამოიყვანს ჩრდილიდან

 “კომპენსაციად განისაზღვროს არანაკლებ 175 000 ლარისა” – ,,ჩინეთის რკინიგზის 23_ე ბიუროს” პროფკავშირები და გარდაცვლილი თანამშრომლის ოჯახი მიმართავს

Martian