გიორგი შაქარაშვილის საქმე

“დამძიმებული ვარ ფიქრით რომ, მისჯილებიდან რომელიმე არაა მკვლელი ან მკვლელობის თანამონაწილე” – სარიშვილი შაქარაშვილის საქმეზე