ბუჩა

სტეფანჩუკი: ბუჩისა და ირპენის ნახვის შემდეგ, პაპუაშვილმა თქვა, რომ საქართველო რუსეთს არანაირ დახმარებას არ გაუწევს