სწრაფი ტესტები

“საერთაშორისო ორგანიზაციები არ იძლევიან რეკომენდაციებს, რომ სწრაფი ტესტები დიაგნოსტიკური მიზნით გამოიყენონ”

ჯანდაცვის სამინისტრომ ჰოლანდიური წარმოების 30 ათასი სწრაფი ტესტის შეძენაზე ხელშეკრულება გააუქმა