მძღოლები

ლიცენზირებული ტაქსების მძღოლები ერთჯერად 300 ლარიან დახმარებაზე ინფორმაციას მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით მიიღებენ