კონფლიქტი

კასიმოღლუ დმანისზე: ყველაფერს სახელი უნდა ჰქონდეს, ეს იყო ეთნიკური ნიშნით დაპირისპირება