ჰოსპიტალი

“დიდი კლინიკების მიმდებარედ დაუყოვნებლივ გაიხსნას სამხედრო საველე ჰოსპიტლები”- კლინიკების ასოციაციის მიმართვა მთავრობას