პრეზენტაცია

„წინასაარჩევნო პერიოდში ასეთი ინოვაცია მედიისგან არ გვინახავს“

Martian