მინისტრის მოადგილე

რატომ ვერ დაიწყო ზოგიერთ სკოლაში სასწავლო პროცესი – ეკატერინე დგებუაძის განმარტება

“ეს გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ სასწავლო წლის მეორე სემესტრი არ ჩავარდება”- დგებუაძე