ექსპერიმენტი

“ექსპერიმენტით გამოირიცხა შესაძლებლობა, რომ ფერადი შენობიდან ფოტოგრაფი შეძლებდა მომხდარის დანახვას, მითუმეტეს პირების იდენტიფიცირებას”- ადვოკატი