ევროკომისია

“ევროკონვენცია არ ამბობს, რომ გამოხატვის თავისუფლება ნიშნავს სიძულვილის ენით საუბარს” – ოხანაშვილი

Martian