დარღვევა

“მარნეულში პროდუქციის ჩაბარების ეტაპი რეკომენდაციების დარღვევით მიმდინარეობს, რაც საგანგაშოა”