გეგმა

“ჰქონდათ გეგმა, გაეხსნა ყველაფერი და მოეხსნა ყველა შეზღუდვა, რასაც მასების აღფრთოვანება უნდა გამოეწვია”- დავით ზურაბიშვილი