17 მაისი

შსს – დავიცავთ გამოხატვის თავისუფლებას, ადამიანის სქესის, რელიგიური კუთვნილების, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის და სხვა ნიშნის მიუხედავად

Martian