ჯარიმები

რუმინეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა და შესაბამისად, დარღვევისთვის გამოწერილი ჯარიმები უკანონოდ გამოაცხადა

საგანგებო რეჟიმის დარღვევისთვის ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის დაწესებული ჯარიმები მცირდება

თვითიზოლაციის წესების დარღვევისთვის ჯარიმები წესდება, ასევე, საუბარია ადმინისტრაციულ პატიმრობაზეც