საწვავი

აშშ-ში საწვავის მილსადენზე კიბერთავდასხმის გამო გამოცხადებულია საგანგებო მდგომარეობა