კამპანია

“ზუს­ტი ინ­ფორ­მა­ცია მოგ­ვა­წო­დეთ, ბრი­ტა­ნე­თის სა­ი­ტებ­ზე არ უნდა ვე­ძებ­დე მე “ას­ტრა­ზე­ნე­კას” შე­მად­გენ­ლო­ბას”- მეუფე ნიკოლოზი