იზოლაცია

“მასობრივი იზოლაცია და კომენდანტის საათის მოქმედება ქალთა და ლგბტ პირთა მიმართ ოჯახში ძალადობის რისკებს ზრდის” – სახალხო დამცველი