ზღვა

“ეს არის წვეთოვანი ინფექცია და ვერ გავექცევით იმას, რომ ვიღაცამ გვერდზე არ დაახველოს, არ დააცემინოს, არამარტო ბავშვებისთვის, არამედ დიდებისთვისაც…” – პედეატრი