პროფესორი

„პოლიტიკური ძალები, რომლებიც გადააგვარებენ ქვეყანას“

Martian