მიხაილო პოდოლიაკი

გამოიყენებს თუ არა უკრაინა აშშ-ს გამოგზავნილ MRL-ს რუსეთის ტერიტორიაზე შეტევისთვის – პოდოლიაკის პასუხი