გომელაური

“გამოვლენილი არიან უცხო ქვეყნების მოქალაქეები, რომელთა ქმედებებში იკვეთება უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებთან შესაძლო თანამშრომლობა”

Martian