გიორგი ქადაგიძე

“არათუ ქამრები უნდა შემოიჭიროს მთავრობამ, არამედ ახალი შარვალი უნდა შეიკეროს, შედარებით მცირე ზომის”