აკრძალვა

ტაქსებსა და მსუბუქ ავტომობილებში არასრულწლოვანთა თანდასწრებით თამბაქოს მოხმარება შესაძლოა აიკრძალოს