სააკაშვილი

სააკაშვილის დედა – აქ მისი რეაბილიტაცია ვერ მოხერხდება, ადამიანი შეიძლება ნებისმიერ წუთს აღარ იყოს