ნინოწმინდის პანსიონი

ალტ ინფოს ნინოწმინდის პანსიონზე გასულ სიუჟეტში ძალადობის წახალისების გამო ადმინისტრაციული ჯარიმა დაეკისრა