ანდრიუს კუბილიუსი

“პოლიციამ უნდა იზრუნოს წესრიგზე, მაგრამ ზოგჯერ ის უშვებს შეცდომებს და ცდილობს დაანახოს საკუთარი ძალა”- ევროპარლამენტარი

 “როდესაც ოპოზიციას უყენებ ბრალს, ქვეყანა ვერ წარმოჩინდება დასავლური სტილის დემოკრატიად”- ევროპარლამენტარი