ახალი ამბები მთავარი საზოგადოება

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის პროცესი 21 აპრილამდე შეჩერდა

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესი  2020 წლის 21 აპრილამდე შეჩერდა. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის მიერ #181-ე დადგენილებაშია ნათქვამი.

აღნიშნულის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ონლაინ სწავლების განახორციელება შეუძლიათ.

„საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 2020 წლის 21 აპრილამდე შეჩერდეს სასწავლო პროცესი. ზოგადასაგანმანათლებლო და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა აღნიშნული განხორციელოს დისტანციური სწავლების/კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმის გამოყენებით (ასეთის შესაძლებლობის შემთხვევაში).

2020 წლის 21 აპრილამდე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ადმინისტრაციები გადავიდნენ დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე (კრიტიკულად მნიშვნელოვანი აუცილებლობის გარდა).

იკრძალება ყველა სახის ტრენინგი, კონფერენცია, სემინარი, გარდა დისტანციური ფორმისა.

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის დებულებებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული წარმოებების, ასევე პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების და პროფესიული საჯარო მოხელის პრიფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვებასთან დაკავშირებული ადმინიტრაციული წარმოების დისტანციურად, კომუნიკაციის თანამედროვე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში, ადმინისტრაციული წარმოების ვადები შეჩერებულად ჩაითვალოს საგანგებო მდგომარეობის დასრულებამდე“, – ნათქვამია დადგენილებაში.

იტვირთბა....