ქართველი ჯარისკაცი

“თავგანწირვა სხვების გადასარჩენად და 63 ოპერაცია” – „სიკვდილზე გამარჯვებული“ კაპიტნის ხელის თხოვნის ისტორია