გამოკითხვა: ვის ისურვებდით თბილისის მერად?

Martian