14 წლის

ინფიცირებული პაციენტებიდან ერთი მოზარდია, მისი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა