შეხვედრები

“ფორმატის შეცვლამ შეიძლება დადებითი გავლენა იქონიოს ამ ტენდენციაზე, რასაც მოლაპარაკების პროცესი ჰქვია” – მიხეილ სარჯველაძე