ღვინო

2019 წლის რთველის დროს „ქინძმარაულის”, „ახაშენის”, „ყვარლის” და „მუკუზნის” მიკროზონების ყურძნის ჩაბარება მხოლოდ ვენახების კადასტრის ამონაწერის საფუძველზე მოხდება

Martian

რუსეთის დუმის კომიტეტმა საქართველოდან ღვინის, მინერალური წყლის იმპორტის შეწყვეტის და ფულადი გადარიცხვების აკრძალვის ინიციატივას მხარი დაუჭირა

Martian