უარი

დაპირისპირება უკვე გაწერილი ფირმანის ფონზე: მარგველაშვილმა კომისია კიდევ უფრო გააერთპარტიულა

Martian