სისხლის სამართლის პასუხისგება

თამბაქოს აქციზური მარკის გარეშე რეალიზაციის ფაქტზე ერთი პირი სიხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს

Martian

„ნუ ეცდებიან ჩემს დაშინებას ხელწერილებით ან სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემით“

Martian