სამეურვეო საბჭო

„საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭომ მენეჯმენტის მიერ წარდგენილი გეგმა დაამტკიცა

Martian