საგანგებო მდგომარეობა

აშშ-ში საწვავის მილსადენზე კიბერთავდასხმის გამო გამოცხადებულია საგანგებო მდგომარეობა

ხანგრძლივდება კანონის მოქმედების ვადა, რომელიც მთავრობას საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე შეზღუდვების დაწესების შესაძლებლობას აძ;ევს

არსებობს თუ არა საფრთხე, მთავრობამ კორონავირუსთან ბრძოლა წინასაარჩევნოდ ბოროტად გამოიყენოს და ვის ევალება ამის კონტროლი