რუმინეთი

რუმინეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა და შესაბამისად, დარღვევისთვის გამოწერილი ჯარიმები უკანონოდ გამოაცხადა