ნინო ჯანგირაშვილი

“შენ კი არ თხოვ პასუხს, მამაშენის მონების ბრიგადებს ეღრიჭინები, კარგად დასაჯეთ რა, კარგად შეაშინეთო” – ჯანგირაშვილი