ნებართვა

ეკონომიკური სექტორის წარმომადგენლებმა თბილისში მშენებლობის უფლების გაგრძელებისთვის დედაქალაქის მერიას უნდა მიმართონ

ფილიპინების პრეზიდენტმა კარანტინის წესების დარღვევისთვის დახვრეტის ბრძანება გასცა

კომპანიების წარმომადგენლებმა M2 კატეგორიის ავტობუსების გადაადგილებისთვის ნებართვის მისაღებად მერიას განცხადებით უნდა მიმართონ

თუ ტაქსის მძღოლები საგანგებო მდგომარეობის დროს სავალდებულო ტექნიკურ დათვალიერებას ვერ გაივლიან, ნებართვები არ გაუუქმდებათ – მერია