თაგი : მდგომარეობის რეჟიმი

მთავარი ციტატა

“იმ პირების მიმართ, ვინც საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი დაარღვიეს, დღის წესრიგში ამნისტიის გამოცემა არ დგას”

“რაც შეეხება ამნისტიის საკითხს, არ დგას დღის წესრიგში არანაირი ამნისტიის გამოცემა იმ პირების მიერ ჩადენილი ქმედებიბისთვის, რომლებმაც დაარღვიეს საგანგებო ან საომარი რეჟიმი, ან კარანტინის და...