მართვის მოწმობა

შსს დღეიდან მართვის მოწმობის თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდებს წყვეტს