კრიზისი

„ზეწოლა იყო მაჟორიტარებზე, თუ ახალგაზრდებს არ ჩამოიყვანდნენ, კანდიდატობას დაატოვებინებდნენ“

Martian