ინსტრუქცია

ინსტრუქცია 2020 წლის აბიტურიენტებისთვის – ცნობილია, როგორ გაიცემა სახელმწიფო სასწავლო გრანტი აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

Martian