ელენე ხოშტარია

გამოკითხვა: ვის ისურვებდით თბილისის მერად?

Martian

გამოკითხვა – ვის ისურვებდით თბილისის მერად?

Martian

გამოკითხვა – ვის ისურვებდით თბილისის მერად?

Martian

გამოკითხვა – ვის ისურვებდით თბილისის მერად?

Martian