ევროპის საბჭო

ზალაკალიანი: საერთაშორისო ორგანიზაციის ფარგლებში აღმასრულებელ დონეზე პირველად დაფიქსირდა ტერმინი ოკუპანტი

იუსტიციის სამინისტრო: ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი მიიჩნევს, რომ აუცილებელი არ არის ივანე მერაბიშვილის ციხიდან გათავისუფლების მოთხოვნა

Martian